fridizz.blogg.se

Jag är en tjej på 14 år som berättar om mitt liv med mera👌 Läs inte min blogg om du inte tycker om de! Kommentera inte om du tänker kommentera något olämpligt!😊

Sjukling jao

Publicerad 2013-11-21 08:57:25 i Allmänt

idag har jag fkn varit sjuk i 3 veckor utom två dagar!! 
Måste fan kolla upp de!

Riktigt tråkigt att va sjukt det ända man kan göra e att ligga i sägen o glo på tv 😭
JAG VILL VA FRISK!!!!!!!😡😡😡

Gammal bildLove ❤️😘

Publicerad 2013-11-15 14:46:41 i Allmänt

´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ 
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ 
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ 
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ 
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´ 
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´ 
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ 
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ 
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´ 
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ 
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´ 
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´ 
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ 
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´ 
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´ 
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´ 
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´ 
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ 
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ 
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´ Om

Min profilbild

Frida Hellqvist

14 årig tjej som kommer från Skåne! ❤️Fina flickor åker Volvo❤️

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela